მონიშნეთ შეურაცხმყოფელი შეტყობინება

თქვენ გვატყობინებთ ამ პრობლემის შესახებ, რადგან თვლით, რომ იგი არის შეურაცხმყოფელი, შეიცავს პირად ინფორმაციას, ან სხვა შეტყობინების მსგავსია:

დათხრილი ფეხმავალი გზა, რომელზეც შეუძლებელია მოძრაობა