მონიშნეთ შეურაცხმყოფელი შეტყობინება

თქვენ გვატყობინებთ ამ პრობლემის შესახებ, რადგან თვლით, რომ იგი არის შეურაცხმყოფელი, შეიცავს პირად ინფორმაციას, ან სხვა შეტყობინების მსგავსია:

ქუჩის განათების ბოძი გამოსულია მწყობრიდან, არ ანათებს, გთხოვთ უახლოეს ხანებში აღმოფხვრათ პრობლემა.